HVEM ER KUNDENE?

HVEM ER KUNDENE?

Digital Havn AS bistår primært små og mellomstore kommuner med drift av havn.

Den største utfordringen for slike kommuner er at det ofte er få, eller ingen ansatte som har kompetanse eller erfaring med å drifte havn. Dette medfører at kommuner ofte går glipp av store inntekter ved å ikke ta betalt for bruk av farled (sjøarealet til kommunen), for bruk av kaier og for varer som går over kai.

I tillegg er det et komplisert regelverk, krav til lokale forskrifter og havneregulativ før man kan ta betalt for tjenester/bruk av egen havn.

VERDILØFTET

VERDILØFTET

Kunden velger oss for å få inntekter som de i mange tilfeller ikke var klar over at de går glipp av. De ønsker et administrativt samarbeid om ivaretakelse av definerte oppgaver etter Havne- og farvannsloven. Vår kompetanse innen havnedrift og offentlig saksbehandling gir trygghet- og mulighet til å fokusere på andre områder i kommunen.

Vi tilbyr å ivareta havnedriften for våre kunder på en god, effektiv og lønnsom måte. Med vårt digitale verktøy- og moderne teknologi kan vi drifte hvilken som helst havn fra vårt kontor i Harstad.

Siste nyheter

Våre samarbeidspartnere: