Nyheter

Børge OlsenBørge Olsen

Innovasjon Norge

Vi takker Innovasjon Norge for tilliten!

Digital Havn AS er veldig godt fornøyd med tildelt markedsavklaringstilskudd på kr 100 000,-.

Midlene kommer veldig godt med nå i oppstartsfasen av vårt nye firma.