Nyheter

Børge OlsenBørge Olsen

Kupa inkubatorbedrift

Inkubatorbedrift

Digital Havn AS er tatt opp som Kupa inkubatorbedrift. Vi setter stor pris på ha dyktige rådgivere som skal hjelpe oss med å lykkes.

Om KUPA

Kupa har som mål å skape verdier og utvikle selskaper som kan bidra med teknologiske løsninger som samfunnet har behov for både nå og i fremtiden.

Kupa ser etter gründere og nyetablerte bedrifter som har en idé til et produkt eller tjeneste som er nytt i markedet. Vi ser også etter etablerte bedrifter som ønsker å utvikle nye produktområder.

Ideen må ha et nasjonalt eller internasjonalt marked. Kupa legger også vekt på gründerens eller bedriftens ambisjoner om vekst og internasjonalisering.

Selskapene som tas opp i inkubatoren blir fulgt tett opp av en av  rådgivere på bakgrunn av en felles utarbeidet handlingsplan, basert på bedriftens forretningsmodell og strategi.

KUPA Inkubator er et subsidiert vekstprogram for gründere og bedrifter. Deltakerne betaler en egenandel for å delta. Inkubatorprogrammet finansieres av Siva og Troms fylkeskommune.

Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Overordnet mål er: utvikling av vekstkraftige bedrifter for et nasjonalt og internasjonalt marked, med fokus på utvikling av leverandører av produkter og tjenester til:

  • Petroleum og oljevern
  • Fornybar energi
  • Sjømat og maritime næringer

KILDE: KUPA.NO