Nyheter

Børge OlsenBørge Olsen

Ledende innenfor digitalisering av havnedrift

Digital Havn AS skal være ledende innenfor digitalisering av havnedrift i Norge, og være det foretrukne valget for mellomstore- og små kystkommuner i Norge.

Vi kan ivareta et bredt spekter av oppgaver for våre kunder:

1) Rådgivning og saksbehandling ihht. Havne- og farvannsloven. 

  • a) Saksbehandling opp mot kommunenes innbyggere
  • b) Rådgivning opp mot kommune administrasjon (kommuneplaner, kystsoneplaner, forvaltningsoppgaver, osv.)
  • c) Utarbeidelse av lokale forskrifter (fartsforskrift, vannskuterforskrift, ordensforskrift, osv.)
  • d) Utarbeidelse av avfallsplaner

2) Registrering, oppfølging og fakturering av trafikk på vegne av kommunen.

  • a) Utarbeidelse av avløpsforskrift
  • b) Utarbeidelse av pris- og brukervilkår
  • c) Overvåking, registrering og fakturering av trafikk, last og tjenester, og oppfølging av kunder og trafikk.