Nyheter

Børge OlsenBørge Olsen

Utarbeidelse av lokale forskrifter og regelverk

Det er forventet at havner har utarbeidet lokale forskrifter og regelverk. Vi ser ofte at dette er noe som ikke er prioritert, er mangelfullt eller rett og slett mangler helt.

Vi utvikler lokale forskrifter og regelverk i samarbeid med dere som kunder. Det kan leveres forslag til forskrift/regelverk som kunden får overlevert for å selv publisere ferdig produkt i Altinn. Alternativt kan vi kjøre hele prosessen med å sende forskrift ut på høring og til slutt publisere den i Altinn for kunden. Vi er fleksibel og finner en løsning som passer deg!

Eksempler på forskrifter/regelverk vi kan tilby hjelp til utarbeidelse av:

  • Forskrift om anløpsavgift
  • Fartsforskrift
  • Forskrift om bruk av og orden i havnen