Uforpliktende pristilbud

Kan vi hjelpe dere?

For at vi skal kunne gi et så godt som mulig pristilbud, er det nødvendig å kartlegge hvilke behov kunden har.
Kartleggingen omfatter blant annet spørsmål om:

REGELVERK

Har dere utarbeidet eget regelverk?

FORSKRIFTER

Har dere utarbeidet egne forskrifter?

PRISLISTER

Har dere utarbeidet egen prisliste/regulativ?

KAIBESKRIVELSER

Vi trenger diverse informasjon om kaier; antall, type kaier osv.

TRAFIKKGRUNNLAG

Hvilken type trafikk er det på kaiene i dag?

TJENESTELEVERANSER

Hvilke type tjenester leverer dere på kaiene i dag?

Kartleggingen tar ca. 5 minutter