Avfallsplan

Avfallsplan

Vi tilbyr utarbeidelse og oppfølging av avfallsplan. Avfallsplan skal godkjennes av fylkesmannen og en godkjent plan skal re-godkjennes hvert tredje år. Kystkommunene har også ansvar for utarbeidelse av havneoversikt og etablering av felles avfallsplaner for havner som hovedsakelig er for fritidsbåter.

Les Miljødirektoratets veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner (ekstern link).

Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan hjelpe dere med.

Andre tjenester vi kan utføre for dere:

- Utarbeidelse av lokale forskrifter
- Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven
- Overvåking av forsyningsområder og kommunens sjøarealer
- Overvåking av havneområder/kaier/eiendommer
- Fakturering av diverse havnevederlag, tjenester, anløp- og avfallsavgifter
- Utarbeidelse av brukervilkår og prislister for havnen
- Drift av kaier og havneområder
- Trafikkstyring
- Rådgivning

Vi tilbyr spesialtilpassede tjenester for hver kunde. Vi finner en god løsning sammen med dere!

FANT DU DET DU LETTE ETTER?