Ekstern havnesjef

Ekstern havnesjef

Vi tilbyr ekstern havnesjef som blir kontaktperson for havnen deres.

Typiske oppgaver vi da kan gjøre:

- Passe på at havnen følger regler, lover og bestemmelser som den er pliktig å følge
- Utvikle planer for videreutvikling av havnen
- Representere havnen og være dens ansikt utad
- Økonomistyring
- Ha kontakt med kunder, politikere, byråkrater o.l. på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan hjelpe dere med.

Andre tjenester vi kan utføre for dere:

- Utarbeidelse av lokale forskrifter
- Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven
- Overvåking av forsyningsområder og kommunens sjøarealer
- Overvåking av havneområder/kaier/eiendommer
- Fakturering av diverse havnevederlag, tjenester, anløp- og avfallsavgifter
- Utarbeidelse av brukervilkår og prislister for havnen
- Drift av kaier og havneområder
- Trafikkstyring
- Rådgivning

Vi tilbyr spesialtilpassede tjenester for hver kunde. Vi finner en god løsning sammen med dere!

FANT DU DET DU LETTE ETTER?