Havneregulativ- og brukervilkår

Havneregulativ- og brukervilkår

Vi tilbyr utvikling av havneregulativ- og brukervilkår for deres havn. Vi utvikler et regulativ som omfatter alle havnerelaterte tjenester som leveres i din havn, f.eks. anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag, utleie og diverse andre leveranser og tjenester.

Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan hjelpe dere med.

Andre tjenester vi kan utføre for dere:

- Utarbeidelse av lokale forskrifter
- Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven
- Overvåking av forsyningsområder og kommunens sjøarealer
- Overvåking av havneområder/kaier/eiendommer
- Fakturering av diverse havnevederlag, tjenester, anløp- og avfallsavgifter
- Utarbeidelse av brukervilkår og prislister for havnen
- Drift av kaier og havneområder
- Trafikkstyring
- Rådgivning

Vi tilbyr spesialtilpassede tjenester for hver kunde. Vi finner en god løsning sammen med dere!

FANT DU DET DU LETTE ETTER?