Lokale forskrifter

Lokale forskrifter

Vi tilbyr å utvikle de lokale forskriftene som skal til for å kunne drifte havn. Vi kan utvikle blant annet fartsforskrift, forskrifter om bruk av og orden i kommunens sjøområde og anløpsavgiftsforskrifter.

Ved ønske kan vi kjøre hele prosessen fra å sende forskriften ut på høring til å publisere den. Forskriftene utformes i tett samarbeid med kunden og utarbeides i tråd med god forvaltningsskikk.

Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan hjelpe dere med.

Andre tjenester vi kan utføre for dere:

- Utarbeidelse av lokale forskrifter
- Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven
- Overvåking av forsyningsområder og kommunens sjøarealer
- Overvåking av havneområder/kaier/eiendommer
- Fakturering av diverse havnevederlag, tjenester, anløp- og avfallsavgifter
- Utarbeidelse av brukervilkår og prislister for havnen
- Drift av kaier og havneområder
- Trafikkstyring
- Rådgivning

Vi tilbyr spesialtilpassede tjenester for hver kunde. Vi finner en god løsning sammen med dere!

FANT DU DET DU LETTE ETTER?