Småbåthavn

Småbåthavn

Vi tilbyr å digitalisere og automatisere din småbåthavn:

- Få på plass et visuelt administrasjonsystem for din havn
- Bistå med faktureringsystem for gjestehavn og småbåthavn
- Utarbeide avfallsplan
- Elektronisk system for håndtering av leiekontrakter/avtaleverk

Ta kontakt i dag for å høre mer om hva vi kan hjelpe dere med.

Andre tjenester vi kan utføre for dere:

- Utarbeidelse av lokale forskrifter
- Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven
- Overvåking av forsyningsområder og kommunens sjøarealer
- Overvåking av havneområder/kaier/eiendommer
- Fakturering av diverse havnevederlag, tjenester, anløp- og avfallsavgifter
- Utarbeidelse av brukervilkår og prislister for havnen
- Drift av kaier og havneområder
- Trafikkstyring
- Rådgivning

Vi tilbyr spesialtilpassede tjenester for hver kunde. Vi finner en god løsning sammen med dere!

FANT DU DET DU LETTE ETTER?